Osobní intriky místostarostky Maříkové destabilizují Úřad MO Plzeň 3

JS 3

Nové skutečnosti v kauze údajného poškození úřadu městského obvodu Plzeň 3 při stavbě Škodalandu přineslo mimořádné jednání Kontrolního výboru MO Plzeň 3 ve středu 2. prosince.

 

Na jednání Kontrolního výboru MÚ Plzeň 3 byl pozván zpracovatel posudku Ing. Valko a také zástupce zhotovitele díla a stavební dozor. Zpracovatel posudku popsal jeho zadání Ing. Maříkovou, která byla jediným zástupcem Městského úřadu, se kterým jednal. Zároveň řekl, že opakovně žádal paní Maříkovou o zajištění podkladů a bylo mu sděleno, že je paní Maříková nemůže nalézt. Upozornil též paní místostarostku, že podklady pro komplexní posouzení stavby nejsou úplné a tomu odpovídal i obsah a závěry posudku. Zároveň důrazně vyloučil možnost vyčíslení jakékoli vzniklé škody na základě jejich zjištění.

Paní místostarostka však přesto posudek účelově použila materiál pro konstrukci podání trestního oznámení, které následně podepsali také starosta obvodu Radislav Neubauer, a místostarostové Škarda a Procházka. Otázkou zůstává, zda o těchto skutečnostech byli paní Maříkovou plně informováni.

Přítomný dodavatel stavby byl takovým postupem doslova šokován a bude celou věc řešit soudní cestou. Již v současnosti vyčíslil škodu plynoucí ze ztráty zakázek v souvislosti poškozením dobrého jména na minimálně 4.000.000,- Kč.

Nabízí se, že se jedná ze strany paní Maříkové o cílený krok a k prosazení svých osobních politických ambicí, neváhá sáhnout dokonce ani ke křivým obviněním. Takové jednáním zpochybňuje nejen práci předchozí Rady obvodu, ale poškozuje i dobré jméno městského obvodu Plzeň 3.

 

Jiří Strobach

Předseda kontrolního výboru MO Plzeň 3

 

starosta bezdomovci

Problematika bezdomovectví, nový koncept přináší první ovoce

Problematika bezdomovectví, nový koncept přináší první ovoce

Bezdomovectví začal být v Plzni velkým problémem. Bezdomovci povalující se na lavičkách v centru města logicky vadí občanům. Poslední rok se tomuto tématu intenzivně věnuji....

voda

V horkých letních dnech přišla voda vhod

V horkých letních dnech přišla voda vhod

V průběhu letních teplých dnů čekalo na obyvatele plzeňského třetího obvodu překvapení. Starosta Jiří Strobach vyrážel se svým promo teamem a rozdával zdarma chlazenou neperlivou vodu.