Volební program

Volební program pro - Ještě lepší život na Trojce

 

volebni pogram_mapka

Chceme v obvodu udělat

 • Zvýšení počtu parkovacích míst v obvodu rekonstrukcí stávajících míst, s pomocí financování města výstavba dvou parkovacích domů – Bory (u Luny) a Skvrňany (na konečné tramvaje) s garancí parkovacího místa za symbolický poplatek
 • Bezpečné přechody u škol a školek, pravidelný dozor městských policistů
 • Ve spolupráci s obyvateli provedeme postupně komplexní rekonstrukce zeleně s ohledem na oblasti bytových domů
 • Žádné další čerpací stanice bez souhlasu občanů
 • U dětských hřišť postavíme nízké plůtky pro zvýšení bezpečnosti a ochrany před znečištěním
 • Omezení tranzitní dopravy v obytných zónách a centru
 • Podpora pěších smíšených hlídek policie PČR + MP
 • Finanční příspěvek rodičům na některá očkování dětí

Valcha

 • Větší bezpečnost – budeme trvat na urychlené výstavbě kruhové křižovatky, dle závazku developera
 • Postupná realizace nových povrchů komunikací

Bory

 • Oblast Bezovka, ulice Čermákova, Goldscheiderova, Borská – zlikvidovat džungli v oblasti budoucího propojení Sukova – Borská
 • Vybudovat velkokapacitní parkoviště v oblasti NC Luna s podporou financování města Plzně

Výsluní

 • Doplnění veřejného osvětlení
 • Osazení zrcadel do křižovatek s problematickým rozhledem
 • S podporou financování města Plzně zavést vodovod

Radobyčice

 • Postupná realizace nových povrchů komunikací a chodníků
 • Realizace přesunu zastávky MHD v Dlážděné ulici
 • Výstavba mateřské školy formou upraveného rodinného domu ve spolupráci s developerem nové výstavby

Nová Hospoda

 • Oprava kapličky
 • Zvýšená frekvence podzimních úklidů listí v oblasti ulice Bezejmenná

Přední Skvrňany

 • Doplnění dětského hřiště s atraktivními prvky a houpačkami
 • Revitalizace parku a oplocení parku v lokalitě Křimická/ Na Okraji
 • Rekonstrukce parkovacích míst a rozšíření počtu v oblast Křimická/ Vejprnická

Zadní Skvrňany

 • Dokončení rekonstrukce vnitrobloků a chodníků
 • Rozšíření počtu parkovacích míst u bytových domů rekonstrukcí stání

Doudlevce

 • Prosazení rekonstrukce křižovatky na kruhovou Zborovská/ Mostní
 • Úprava parku proti bráně ETD

Zátiší

 • Rekonstrukce MŠ

Centrum

 • Vytěsnění nepřizpůsobivých občanů z oblasti Mlýnské strouhy a Křižíkovy sady/ Šafaříkovy sady
 • Osazení nových designových WC buněk v oblasti vnitřního města
 • Nová pěší zóna v Kopeckého sadech
 • Využití říčních náplavek ve Štruncových sadech pro odpočinek obyvatel

 

Základní filosofie našeho hnutí

 

JEŠTĚ VÍCE BEZPEČNOSTI

 • Zvýšený počet pěších hlídek městských policistů v ulicích celého obvodu
 • Přísná kontinuální kontrola problematických míst
 • Větší kompetence obvodu nad Městskou policií

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S BEZDOMOVCI

 • Spuštění unikátního programu "ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S BEZDOMOVCI - ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ"; nábídnout pomocné práce za možnost bydlení, hygieny a stravování, uplatnit institut domovského práva, kontroly a řešení volně pobíhajících psů bezdomovců a razantní postup proti nim

JEŠTĚ VÍCE PARKOVACÍCH MÍST PŘI ZACHOVÁNÍ ZELENĚ

 • Úprava současných parkovacích ploch s možností rozšíření kapacity (Čermákova ulice u Restaurace Flóra)
 • Výstavba nových parkovacích ploch s podporou financování města Plzně (Bory u nákupního centra LUNA)
 • Úprava volných a nevyužitých ploch na parkovací místa (Skvrňany - Karla Steinera)

VĚTŠÍ POŘÁDEK - ČISTĚJŠÍ ULICE

 • Rozšíření kapacity kontejnerů na tříděný odpad
 • Péče o zeleň a podpora občanů při projektech rozvoje parků a zeleně v okolí jejich bydliště
 • Rošíření počtu svozových dnů pro likvidaci velkoobjemového domovního odpadu (židle, sedací soupravy, koberce apod.)
 • Zvýšení četnosti vysypávání veřejných odpadkových košů
 • Zvýšení prevence a likvidace psích exkrementů především v centrální části obvodu

 

ŠKOLKY A HŘIŠTĚ PRO NAŠE NEJMENŠÍ

 • Rozšiřování kapacity míst předškolního vzdělávání tak, aby se pokryl dočasný nedostatek míst v mateřských školách  a jeslích. populační křivka totiž bude zase postupně klesat a stavba nových zařízení nebude v budoucnu využitelná
 • Rekonstrukce dětských hřišť, doplnění houpaček a dalších prvků
 • Vybudování nízkého oplocení u dětských parků (ochrana proti vbíhání psů a větší bezpečnosti dětí)

VÍCE VYŽITÍ PRO SENIORY

 • Pokračování úspěšného programu podpory vzdělávání starších občanů v oblasti počítačové gramotnosti, nových sociálních sítí - představení výhod a rizik pro občany
 • Komplexní program pro aktivní seniory - zájezdy, taneční vínky, zvýhodněné vstupenky do divadla a další kulturní akce
 • Finanční podpora svazům důchodců v obvodu

VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE

 • Důsledná ochrana obytných zón před zvyšováním dopravního zatížení (viz. zklidnění oblasti Bezovka)
 • Dlouhodobá podpora přesunu dopravy z centra na budované městské okruhy
 • Aktivní podpora občanů v případě sporných investičních plánů na území obvodu (výstavba čerpací stanice pohonných hmot v Sukově ulici)

JEŠTĚ VÍCE PRO OBČANY

 • Program na větší propojení úřadu s občany. Prostřednictvím e-mailu informovat občany podrobněji o dění v obvodu
 • S předstihem a reagovat na zaslané podněty
 • Rozšiřování zábavných prvků ve Škodalandu
 • Podpora zvýšení finanční gramotnosti občanů - vysvětlování základních pojmů, upozorňovat na případná rizika nabízených produktů - půjčky, splátkové nákupy a pod.
 • Pravidelné přednášky se zdravotní tématikou v rámci prevence zdraví občanů
 • Podpora bazénu TJ Radbuza - výuka plavání pro nejmenší obyvatele