Přehled práce

To, že stojím za svými občany, není žádné klišé ani žádné výkřiky před volbami. Mám výhodu, že jsou za mnou vidět i roky práce pro vás, obyvatele plzeňské Trojky.Ne všichni politici mají možnost před volbami pochlubit se svými činy pro obyvatele. Já tu možnost mám. I když na rovinu hned v úvodu přiznávám, že ne všechny věci se povedly. Tady je aslepoň pár konkrétních příkladů, které jsem v poslední době řešil....

Problémy s bezdomovci stále jsou, nový plán ale už přináší první ovoce....

Totmuto tématu se věnuji po celou dobu mého vedení plzeňské Trojky. Poslední rok se ale této problematice věnuji hodně intenzivně, neboť se počet bezdomovců zvýšil a hlavně se ve větší míře objevují v centru města. Více o této problematice a jejím řešení čtěte v článku zde.

Pracuji pro seniory

Pravidelně se scházím se zástupci svazů důchodců. Organizujeme pro seniory řadu akcí. Jako jediný obvod volíme Seniora roku, pořádáme pravidelně zdarma taneční vínky, kde si senioři mohou zdarma zatancovat a setkat se s přáteli. Pro seniory pořádáme kurzy počítačů, právní poradny, za zvýhodněné ceny poskytujeme cestovní zájezdy či vstupenky do divadla.

Zasazuji se o další fungování bazénu Radbuza v Kozinově ulici.....

To, že bazén Radbuza má finanční problémy, proběhlo již několikrát v médiích. Provozovatelé se obrátili i na mne a žádali o pomoc. V této věci jsem podnikl již několik kroků.

Zklidnění dopravní situace v lokalitě Bezovka se nakonec podařilo...

Na žádost občanského sdružení Bezovka jsem začal řešit zklidnění dopravní situace v lokalitě Bezovka. I když se celé dopravní řešení táhlo několik měsíců, nakonec se vše podařilo. Situace byla zdlouhavá, protože se muselo v této věci vyjadřovat několik úřadů. Silnice ve Skupově ulici je majetkem ŘSD, s kterými se vše muselo také projednávat. Nakonec se ale vše povedlo....

Na Hvězdě si lidé přáli lavičky, odpadkové koše i nové herní prvky.....

Se svými občany se pravidelně setkávám, buď při obvodních akcích nebo na kontrolách, které realizuji. Z březnové kontroly prostoru Na Hvězdě na Borech vzešlo několik požadavků místních obyvatel. Na dětském hřišti chyběly skluzavky pro menší děti, nebyl dostatek odpadkových košů a občané si přáli i více laviček na sezení. Za hezkého a slunečného počasí totiž bývá parčík s dětským hřištěm na Hvězdě velmi navštěvovaný a místa pro odpočinek chyběla. V červnu bylo vše osazeno - pružinové houpadlo Tuleň, nová hrací sestava se skluzavkami pro menší děti, 5 ks parkových laviček a 6 ks odpadkových košů. Na Hvězdě jsem se byl opět podívat a tyto prvky už slouží ke spokojenosti občanů.

Mateřské školky....

V době mého vedení byl největší baby boom. Než by se sehnaly peníze na novou školku a ta by se vystavila, byly by nejpočetnější ročníky dětí už ve škole. Bylo třeba okamžité řešení. Postupně za dobu 6 let se zvýšila kapacita míst ve školkách v obvodu o 450 míst. Řešili jsme toto hlavně navyšováním kapacit stávajících školek.

Čistota v obvodu

Zavedl jsem pravidelné svozové soboty, při kterých se obyvatelé mohou zdarma zbavit velkokapacitního odpadu. Kontejnery jsou přistavovány na 17 místech v obvodu pravidelně každou první sobotu v měsíci.

Podpora neziskových organizací, dětských domovů apod.

Z akcí, které pořádáme pro občany, pravidelně věnujeme výtěžky na různé organizace. Za finance od obvodu má například Dětský domov Domino hřiště pro děti.

Parkování

Mou snahou je více parkovacích míst v obvodu, ale ne na úkor stávající zeleně. Toto lze provádět i rekonstrukcí současných parkovacích ploch, kde se navyšuje jejich kapacita bez dopadu na životní prostředí a zeleň. Příkladem je třeba současná rekonstrukce parkoviště v Husově ulici, kde se navýší kapacita o 18 míst, nebo v nedávné době v Brožíkově ulici na Borech.

Bezpečnost

Pravidelně se zúčastním bezpečnostních a policejních kontrol a zátahů v obvodu, které jsou realizovány buď PČR nebo MPP. Kontroluje se drobná kriminalita, bezdomovci, osoby nepřizpůsobivé, nalévání mladistvým apod.

Pravidelná setkávání s občany....

Pravidelně se setkávám s občany v obvodu, ne jen v době před volbami! S občany se setkávám v rámci pravidelných akcí v obvodu. Nejde jen o velké akce typu Balonová show, ale hlavně o menší setkání přímo v jednotlivých částech obvodu. Přes léto jsou to např. posezení u táboráků, které organizujeme např. v Radobyčicích, na Nové Hospodě, ve Skvrňanech apod. V zimě zase každou adventní neděli trávím na Vánočních trzích v centru města, kde lidem naléváme svařák a klábosíme o jejich starostech i radostech.

Raději než od stolu věci řeším přímo v ulicích. Když nejsou zrovna žádné akce, chodím na jakési kontroly přímo do ulic. Z kontroly na plzeňské Hvězdě se například vyklubovalo přání občanů na nové prvky pro malé děti či více laviček. Než jsem s občany mluvil, byl jsme na tom, že laviček je tu dostatek stejně jako atrakcí pro děti. Ale komunikace s vámi občany mi otevírá oči!

Ze setkávání s občany mám ty nejlepší poznatky, co lidé potřebují.  Vše si ihned zapíši, a tak vím, že např. na Nové hospodě by si přáli více kontejnerů a opravu kapličky apod. Postupně se pak snažím tyto věci řešit dle možnosti. Samozřejmě na všechny přání nestačím. je třeba si uvědomit, že například na zařízení nové silnice do Radobyčic je i starosta obvodu malý pán. Obvod dokáže sám realizovat jen malé investice cca do 10 milionů korun. Větší investiční akce jsou záležitostí magistrátu a musí se řešit jako celek. V některých případech můžeme ale pomoci jako například na novou ulici Chatová v Radobyčicích v Podhájí jsme vypracovali projekt a předali ho magistrátu. To je totiž např. investice už za 30 mulionů korun, na kterou obvodní rozpočet nestačí.